logo Facebook
i slova jsou činy

Křesťanská akademie: Žádáme ČBK, aby uznala svou chybu a nominaci paní Lipovské stáhla

02. února 2020 09:08 / autor: Monitor

Prezidium České křesťanské akademie se připojuje k otevřenému dopisu 19 senátorů, vyzývajícímu Českou biskupskou konferenci, aby stáhla nominaci Hany Lipovské do rady ČT. V době, kdy dochází k nebezpečnému omezování svobody médií v Polsku a Maďarsku a i u nás se objevuje tlak populistických politiků, zpochybňujících samu existenci nezávislých veřejnoprávních médií, je nominace osoby, která veřejně sdílí takové postoje a navíc přiznává svou nekompetenci, neznalost a nezájem o televizní tvorbu, neomluvitelnou chybou. Dávat lidem, veřejně zpochybňujícím existenci veřejnoprávních médií, do rukou moc kontrolovat tato média, nemůže být pokládáno za podporu demokratické plurality, nýbrž za její ohrožení. Církev má stát na straně svobody a nesmí se nechat zmanipulovat zájmy populistických politických subjektů. Žádáme ČBK, aby uznala svou chybu a nominaci paní Lipovské stáhla.

Tomáš Halík (prezident ČKA), Pavel Hošek (1. viceprezident ČKA), Jaroslav Šebek (2. viceprezident ČKA), Ilona Trnková (ředitelka ČKA), Petra Oulíková (členka prezidia), Aleš Brotánek (člen prezidia)