logo Facebook
i slova jsou činy

Požadavky na jazyk u veřejnoprávních médií jsou stále vysoké, míní SOŇA SCHNEIDEROVÁ

19. února 2021 14:00

„Jazyk je základním komunikačním prostředkem, protože bychom se jinak nedomluvili,“ konstatuje dr. Soňa Schneiderová z Fakulty sociálních věd UK. Jejím tématem je právě jazyk a jeho využití v oblasti médií. „Různá média se zaměřují na různé cílové skupiny a tomu odpovídá i vyjadřování, je to otázka rozrůzněnosti,“ vysvětluje dr. Soňa Schneiderová a dodává, že „požadavky na veřejnoprávní média v tomto pohledu jsou stále vysoké.“

Za připomenutí stojí, že právě sdělovací prostředky jsou těmi, které jsou ´normotvorné,´ a to i přesto, že se i do řady z nich dostávají čím dále více hovorové výrazy a že výběr slov s expresivním zabarvením může v některých případech posunout význam sdělení. „Expresivita slov může mít vliv na míru přesvědčivosti a často převažuje nad obsahem, někdy ho i zastiňuje,“ poukazuje Schneiderová.

Současnost přinesla do světa médií a jejich jazyka také anglicismy, které rozhodně nejsou spjaty pouze s prostředím informačních technologií. Jako příklad Soňa Schneiderová uvádí slova ´predikovat,´ či ´sekce,´ které jsou mimořádně rozšířené, přestože k nim máme vhodné české ekvivalenty. „Dalším slovem, které je nadužíváno v médiích je ´finální,´ slyšíme finální rozchod a další. A mně samotnou překvapuje častý výskyt slova ´čapat´- tedy chytat – a to především ve sportovní publicistice.“